Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αστακός, 23/04/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 310
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                              Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                                                   Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                                 (Ως Πίνακα Αποδεκτών)


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις είκοσι εφτά (27η) του μήνα Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
1. Ψήφιση πιστώσεων.
2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αστακού και Μύτικα».
3. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Περιποίηση πρασίνου χερσαίας ζώνης Λιμένα Αστακού (περιποίηση γκαζόν,κλάδεμα δένδρων,φοινίκων κλπ)».
4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση μοτέρ οξυγονοποίησης Λιμένα Αστακού».
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση πλωτών εξεδρών».
6. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμός παραλιών Δήμου».
7. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών,έτοιμο μπετόν κλπ».
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ξύλινων αποδυτηρίων, γλιστρών και λοιπού εξοπλισμού για τις παραλίες».
9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Μύτικα».
10. Εξέταση αιτήματος της «ΚΑΤΣΑΡΕΟΥ ΝΙΚΗ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου